PODPORTE NÁS 2% Z DANE

Milí priatelia a nadšenci motocyklov,

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou oslovili a informovali o možnosti darovania 2% (FO), resp. 3% (PO) z Vašich daní Občianskemu združeniu JS RETRO, ktoré sa venuje aktivitám v oblasti histórie a kultúry. Sme nezisková organizácia, ktorá aj vďaka Vašim príspevkom môže podporiť predovšetkým aktivity slovenského zberateľa Tibora Markecha, ktorý sa celoživotne venuje záchrane historických československých motoriek značiek JAWA a STADION. Vaša podpora pôjde najmä na:

 • Údržba zbierky historických československých motoriek značiek JAWA a STADION
 • Rozširovanie zbierky a obnova ďalších motocyklov značiek JAWA a STADION
 • Prezentovanie zbierky na výstavách a kultúrnych podujatiach
 • Podpora kultúry a histórie prostredníctvom zvyšovania povedomia u detí a mládeže, ako aj širokých vrstiev obyvateľstva
 • Podpora publikačných činností, vydávanie odborných publikácií zameraných na históriu a kultúru a mapovanie zbierky
 • Organizačné zabezpečovanie a uskutočňovanie seminárov, školení, vzdelávacích programov, výstav a vernisážií v súlade s cieľmi združenia
 • Podpora originálnych projektov zameraných na rozvoj kultúry a histórie

Veríme, že nám pomôžete a touto cestou podporíte dobrú vec, akými vzdelávanie, história a kultúra určite sú. O našich projektoch budeme priebežne informovať na našej webstránke www.jsretro.com.

NÁVOD AKO DAROVAŤ 2%, RESP. 3% Z VAŠICH DANÍ

Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf

 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • Vypočítané 2% z dane a dátum zaplatenia dane použijete vo formulári Vyhlásenie

https://drive.google.com/file/d/1bCmHR-7-YQwKKcbaxyYZRmDhr-NZTUdn/view?usp=sharing

 • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi sú už vpísané do Vyhlásenia vo vyššie uvedenom linku, uveďte ostatné údaje spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne nás kontaktujte prostredníctvom emailu a tlačivá si prevezmeme osobne a doručíme.
 • Firmy (PO) a podnikatelia podávajúci daňové priznanie samostatne, poukazujú 2%, resp. 3% (PO) priamo vo svojom daňovom priznaní. Stačí Vášmu účtovníkovi dodať nižšie uvedené kontaktné údaje OZ.

Kontaktné údaje:

Právna forma: Občianske združenie

Názov OZ: JS RETRO

Adresa: Horná Streda 236, 916 24 (bez názvu ulice)

IČO: 42357551

Email: info@jawa-stadion.com

Tel.č.: +421918956504